Riešia dnešní rodičia výchovu svojich detí príliš? A príliš málo či príliš veľa? Nahliadnuť na rodičovstvo z netradičných uhlov pohľadu vám pomôže aj nový podcast na tému Výchova. Vypočujete si skúsenosti otca na otcovskej, vydavateľky detských kníh a lektorky rodičovstva. 

Dozviete sa:

  •  o tom, ako otcovská dovolenka mení pohľad na život
  • ako vznikajú detské knihy o témach ako počatie, smútok po strate blízkeho inakosť a jej tolerancia
  • akou formou nastaviť hranice pri výchove a prečo neexistuje ani zlé dieťa, ani zlý rodič

Súvisiace príspevky