Deti potrebujú pre svoj zdravý vývin láskyplné a bezpečné prostredie a pritom násilie na deťoch sa vyskytuje častejšie než by sme si priali alebo boli ochotní pripustiť. Nie všetky deti sa o násilí na nich páchanom zdôveria dospelým. Ak tak aj urobia, dospelí často nevedia ako reagovať…

Súvisiace príspevky