Na rodičov spadá viacero neľahkých rolí, medzi ktoré patrí aj rola sprievodcu vo vývojovom posune svojho dieťaťa. Práve na tejto ceste často narážame na obdobie zvané puberta, v ktorom musíme zmeniť svoje konanie, postoj a nároky na svoje dieťa. Sme na to pripravení?  Dokážeme otočiť svoj prístup z výchovného na sprevádzajúci? A ako vlastne pristupovať k svojmu „pubertiakovi,“ aby sme mu uľahčili cestu k dospelosti? 


Uvedomujeme si náročnosť daného vývojového obdobia, a preto sa organizácia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže rozhodla pripraviť cyklus podcastov, s názvom „Život s tínedžerom,“ v ktorom vám odborníčka z oblasti psychológie Mgr. Veronika Ištóková priblíži zmeny spojené s týmto obdobím. 

Už 26. marca si môžete vypočuť prvú epizódu s názvom „Ako vnímať tínedžera, a ako k nemu pristupovať,“ v ktorej sa dozviete o desiatich základných pravidlách jednania a komunikácie s tínedžerom, ktoré odborníčka podporí príkladmi z praxe. Zistíme aj, ako do celého procesu vstupuje okolie. 

Na stránke zverejňujeme viacero inšpiratívnych článkov, videí a podcastov, ktoré vedú k poznávaniu a budovaniu zdravého vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Nájdete tam aj záložku poradenstvo, kde môžete telefonicky alebo písomne komunikovať s našimi odborníkmi z oblasti psychológie, pedagogiky alebo špeciálnej pedagogiky, ktorí vám radi poskytnú bezplatnú konzultáciu.  

Podcasty s názvom Život s tínedžerom môžeme realizovať vďaka projektu Odrazový mostík, ktorý je podporený Nadáciou VÚB. Ale aj vďaka dobrovoľníckemu zapojeniu odborníkov, ktorí ochotne poskytujú svoje vedomosti, a tým pomáhajú našej komunite. 

Súvisiace príspevky