Ponúkame vám záznam webináru Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.  Spoznáte model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení. Webinárom vás budú sprevádzať  špeciálna pedagogička Mgr. Beáta Likeová a odborná riešiteľka PaedDr. Juliana Perečinská.