Sú prázdniny po dlhšom voľne v niečom iné? Na čo môžu slúžiť, aké môžu mať formy a ako je vhodné ich vyplniť? Čo sa dá naučiť z fungovania počas krízy? Ako môže cez prázdniny fungovať starostlivosť o dieťa zo strany rozvedených alebo oddelene žijúcich rodičov? Aj o týchto témách sme hovorili s PhDr. Dagmar  Kopčanovou  PhD.. Webinár Prázdniny po korone vytvoril Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Súvisiace príspevky