Dôverujme.si je portál, ktorý vytvára podporu pre budovanie zdravých vzťahov rodičov a detí. V týchto vzťahoch osobitne ponúka pohľad na vzdelávanie, ktoré prináša túžbu naozaj chcieť rásť.

Na portál pravidelne pridávame videá, podcasty, články a živé prenosy na témy vzťahov, rodinného života, duševného zdravia, procesu vzdelávania  a aktuálnych tém pre rodičov a mladých.

PRE RODIČOV

Hlavným zámerom portálu sú zdravé vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi. Uvedomujeme si, že dôležitou súčasťou týchto vzťahov je aj proces vzdelávania, v ktorom rodičia sprevádzajú svoje deti. Prinášame im preto podporu, aby dokázali lepšie zvládať situácie v rodinách a vedeli zdravo motivovať a viesť. Túžba po spoznávaní a objavovaní je základným predpokladom pre zdravý rozvoj dieťaťa, aby mohlo byť neskôr úspešné v oblastiach, pre ktoré sa rozhodne. Portál poskytuje rady a spôsoby ako dať deťom naozaj to najlepšie pre ich budúcnosť. Našu podporu poskytujeme okrem obsahu aj prostredníctvom online poradne, ktorá sa nachádza v záložke “Poradenstvo”. Skontaktovať sa s poradcami je možné prostredníctvom livechatu, emailu alebo telefonicky. Konzultovať svoje otázky vo výchovno-vzdelávacom procese s rodičmi budú odborníci, medzi ktorými sú pedagógovia, špeciálni pedagógovia a psychológovia.

PRE MLADÝCH

Mladým prinášame inšpiráciu prostredníctvom videí, podcastov a článkov, ktoré povzbudzujú v túžbe naozaj rásť a rozvíjať sa. Chceme im byť oporou aj v aktuálnom prežívaní a vo výzvach, ktorým čelia,     a  preto sa na nás môžu obrátiť v našej poradni, v ktorej môžu kontaktovať pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a psychológov.

  

Portál Dôverujme.si je iniciatíva občianskeho združenia

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.