Každý rodič túži po krásnych vzťahoch so svojimi deťmi. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dopracovať k tomuto cieľu. Jednu z ciest môže predstavovať aj zúčastnené načúvanie.

Thomas W. Phelan vo svojej knihe Magická výchova píše: „Zúčastnené načúvanie je spôsob rozhovoru s druhým, ktorý sprevádza pochopenie, účasť alebo empatia. Načúvanie je plné rešpektu k druhému, k jeho myšlienkam a pocitom, pretože načúvajúci  iba nesedí, ale namiesto toho sa snaží dívať na svet očami toho druhého.“ Keď rodič načúva svojmu dieťaťu, zabúda aspoň na chvíľu na svoje vlastné názory, odkladá svoje súdy a venuje sa absolútnemu porozumeniu toho, ako určitú situáciu vníma dieťa. Samozrejme, nemusí s dieťaťom súhlasiť, ale nevyslovuje hneď svoj názor, nesúhlas a podobne. Zúčastneným načúvaním sa rodičia snažia dosiahnuť dve veci:

Čítať celý článok

Súvisiace príspevky