calendar

14.05.2020 16:00 – 14.05.2020 18:30

address

U vás doma

O inkluzívnom prístupe sa hovorí už dlho. Inklúzia v škole, na matematike, na dejepise…. A čo inklúzia v športe? A nielen v škole, ale aj na letných táboroch alebo na iných mimoškolských podujatiach. Na túto tému pripravilo občianske združenie V.I.A.C. online workshop s názvom Šport a inklúzia, na ktorý pozýva učiteľov, študentov, animátorov, trénerov, predstaviteľov športových klubov a pracovníkov s mládežou.

Spoločne pomocou slova, ukážok a videí si predstavíme jednotlivé metódy, ako prostredníctvom pohybových a športových činností dokážeme vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom rôznorodosť detí a mladých ľudí vedie k vzájomnému obohateniu a nie k porovnávaniu. Poukážeme na kompenzačné pohybové činnosti, ktoré prinavrátia deti do kolektívu zdravých spolužiakov bez negatívnych psychických vplyvov či pocitu menejcennosti.

Povieme si, ako vytvárať bezpečné prostredie v školských a mládežníckych organizáciách. Aký prístup zvoliť k jednotlivým deťom, aby vytvorili tím. Ako prepájať zdravých športovcov so športovcami s určitým postihnutím. Ukážeme si, ako zorganizovať verejné kultúrne podujatia a záver športovej talkshow bude patriť živej diskusii.

Workshop sa koná ako súčasť projektu Bez bariér, ktorý je podporený programom Nadácie pre deti Slovenska.

Lektor: Miroslav Buľovský

Miroslav Buľovský je jednou z výrazných osobností na slovenskej scéne benefičných podujatí, ako je Hudba bez bariér, Floriánsky beh bez bariér, Parasport24 tour a mnoho ďalších. Ako sám hovorí, k tejto činnosti ho priviedol vlastný pád na dno, kedy mu pomohli a ukázali nový prístup k životu hendikepovaní ľudia. Od roku 2006 prostredníctvom svojho OZ Parasport24 pomáha nielen hendikepovaným, ale aj sociálne slabším rodinám, ktoré cez rôzne športové podujatia prežívajú vzácne okamihy spolupatričnosti a tým poukazuje na inklúziu v praxi.