Slovenský jazyk mnohé deti považujú za nepríjemný vyučovací predmet len preto, lebo im nejde pravopis a ony občas dostanú z diktátu horšiu známku. Aj moji žiaci mi často hovoria, že keby existovalo len jedno íčko, svet by bol krajší. My však máme dve íčka, a tak sa ich musíme spoločnými silami snažiť nejako zvládnuť. Z mojich skúseností však môžem jednoznačne potvrdiť, že väčšina detí, ktoré pravidelne čítajú knihy a občas im aj doma rodičia nadiktujú diktát alebo dajú urobiť nejaké pravopisné cvičenie, postupne majú s pravopisom čoraz menej problémov. Pravopis sa dá pochopiť a nacvičiť, len je potrebná trpezlivosť a systematicky sa musíte spolu s dieťaťom tejto problematike venovať.

Čítať celý článok

Súvisiace príspevky